ลพบุรีพร้อม

ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19


(กรณีมีแต่ปีเกิดให้ลงทะเบียนเป็น 01/01/พ.ศ.เกิด)
screenshot

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการฉีดวัคซีน

เพื่อให้วัคซีนเข้าถึงคนลพบุรีเราจึงต้องมี "ลพบุรีพร้อม"

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งในเรื่องของยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีน ล่าสุดทาง ศบค. มีการสั่งการให้มีการคำนวณยอดจัดสรรวัคซีนใหม่ทั้งประเทศ อีกทั้งยังให้มีการสั่งชะลอการลงทะเบียน “หมอพร้อม” [เนื้อหาข่าว] ทางจังหวัดลพบุรีจึงได้มีแนวคิดพัฒนาระบบ #ลพบุรีพร้อม ขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการวัคซีนภายในจังหวัดลพบุรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุด.

"ในสถานการณ์ปัจจุบัน ลพบุรีพร้อม ให้บริการตรวจสอบประวัติวัคซีนโควิดเท่านั้น"

ipad

คำแนะนำก่อนและหลังฉีดวัคซีน

ถาม-ตอบ ปัญหาลพบุรีพร้อม

ลพบุรีพร้อม คือระบบจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนา หรือ เข้ามาพักอาศัย หรือ มีสถานที่ทำงาน อยู่ในจังหวัดลพบุรี เนื่องด้วยทาง ศบค. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจัดสรรวัคซีนใหม่ จึงทำให้ทางจังหวัดลพบุรีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความสับสนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีในยุคของการระบาดของไวรัสโควิด ซึ่งปัจจุบันลพบุรีพร้อมให้บริการในการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน ดูใบรับรองวัคซีน เท่านั้น.

Developer Teams

พัฒนาโดย...ทีมงานโรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

iphone-ipad

นพ.นุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พงษ์ศักดิ์ บุญทัด

นักวิชาการสาธารณสุข

ธนสิทธิ์ ภู่ขาว

จพ.สาธารณสุข(ผู้ประสานงาน สสจ.ลพบุรี)

วุฒิพงษ์ เอี่ยมชื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กฤษณ์ เฉื่อยอารมณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์